Til deg som er ny frivillig eller ønsker å bli det
Kreftforeningen er glad for henvendelser fra deg som ønsker å bli frivillig. I lys av dagens situasjon med koronavirus, er alle møter og kurs satt på vent. Vi vil svare deg når du kontakter oss, men vi kan dessverre ikke gi deg opplæring eller sette deg inn i aktivitet før vi er tilbake til mer normale tilstander. Vi håper du likevel vil vise din interesse og ta kontakt. Vi har mange spennende oppgaver.

 

Frivillige i Krafttak mot kreft har vært med på å samle inn over 340 millioner kroner til kreftsaken siden 2006. Dette er vår felles store dugnad i kampen mot kreft og Norges nest største innsamlingsaksjon.

Aksjonen går av stabelen fra 7. til 15. mars i 2020. Både i forkant og under aksjonen er det mange oppgaver som skal gjøres, og vi trenger frivillige i ulike roller:

  • Bøssebærerne går med bøsse i to timer på aksjonsdagen.
  • Innsamlingskomiteene verver bøssebærere og arrangerer aksjonen i sin krets. 
  • Aksjonsgruppene har ansvar for et større geografisk område og følger opp innsamlingskomiteene, med støtte fra Kreftforeningens distriktskontorer.

Hva kan du bidra med?

  • ta del i planlegging for et større område (kommune, bydel eller liknende)
  • rekruttere og følge opp andre frivillige
  • verve og følge opp bøssebærere
  • sørge for gode kart til bøssebærerne
  • telle kontanter og sørge for trygg behandling av pengene
  • drive presse- og informasjonsarbeid
  • gå med bøsse

Hvem ser vi etter?

Vi trenger mennesker med ulik bakgrunn og kompetanse, til små og store oppgaver. Du trenger ikke erfaring med kreft for å bli frivillig, og du får opplæring tilpasset dine oppgaver. Vi forventer at du deltar på opplæring der det er nødvendig, og at du har tid til å gjøre de oppgavene du tar på deg.

Hvor mye tid tar det?

Du kan være med over lengre tid i en aksjonsgruppe med ansvar for et større område, være en del av en innsamlingskomite hvor arbeidsmengden er størst i perioden rundt aksjonsdagen eller gå med bøsse i to timer på aksjonsdagen. Tiden du bruker på å være frivillig vil variere med oppgavene du tar på deg. 

Vil du bli frivillig?

    
Les om mulighetene og meld interesse