Jeg begynte som frivillig i februar 2003. For min del var det å melde seg som frivillig i en organisasjon som pensjonist en naturlig videreføring av engasjementet som frivillig i andre sammenhenger da jeg var yngre, f.eks. i arbeidslivet, i husmorlaget eller i menighetsarbeid. At det ble Kreftforeningen, skyldes nok at min mann døde av kreftsykdom i ganske ung alder.

Utfordringer – utviklingen

Jeg blir glad når jeg ser at yngre mennesker er med! Det er gjerne slik at mange gode støttetiltak i samfunnet kommer til å forsvinne når den eldste generasjon ikke klarer mer. Vi som er friske pensjonister med god tid (ja, jeg tør påstå det), har så godt av å engasjere oss i noe.

Jeg husker godt hvordan det var å være i full jobb og ha hjem og familie ved siden av, så jeg beundrer de som er i den situasjonen, og som tar seg tid til å yte noe for andre. Spesielt gledelig er det at de helt unge «tar sin tørn» både i forbindelse med innsamlinger og ellers. Kanskje vi kan ønske oss flere menn til aktiviteter for menn?

Jeg er litt som poteten – liker å være fleksibel og prøve forskjellige tiltak:

  • Jeg er turleder i området rundt Haukeland universitetssykehus med pasienter som pga. behandlingen må bo på sykehotellet i en periode.
  • Jeg er vertskap i resepsjonen i Kreftforeningens lokaler
  • Jeg har servert kaffe/te og vafler på kreftavdelingen på Haukeland universitetssykehus (er ikke så flink å lage vafler, så jeg sluttet med det …)
  • Jeg har vært bøssebærer ved ulike aksjoner Kreftforeningen har hatt.

Bare jeg ikke blir spurt om å gjøre noe «kunstnerisk», så er jeg med på det meste! Alle kan ikke gjøre alt, men alle kan gjøre noe!

Frida Træet
Distrikt Vestlandet

Bli frivillig du også >

Var denne siden nyttig?