Oslo og Akershus

postleser.oslo@kreftforeningen.no

Hordaland og Sogn og Fjordane

postleser.bergen@kreftforeningen.no 

Trøndelag og Møre og Romsdal

postleser.trondheim@kreftforeningen.no

Rogaland

postleser.stavanger@kreftforeningen.no

Aust-Agder og Vest-Agder

postleser.kristiansand@kreftforeningen.no

Finnmark, Troms og Nordland

postleser.tromso@kreftforeningen.no

Hedmark og Oppland

postleser.hamar@kreftforeningen.no

Vestfold, Østfold, Telemark og Buskerud

postleser.tonsberg@kreftforeningen.no