Mange brannmenn har ikke nok god beskyttelse. Det er den enkelte kommunes ansvar å sørge for at brannmenn blir godt ivaretatt på arbeidsplassen. Vi jobber sammen med Brannmenn mot kreft for å bedre forholdene for brannfolk i Norge, slik at alle skal ha riktig utstyr og rutiner på plass.

Bli med i livsviktig påvirkningsarbeid: Meld deg inn i Kreftforeningen i dag. 

Tommy Kristoffersen, brannmann: «Jeg jobber sammen med Kreftforeningen for at færre brannmenn skal få kreft.»
Var denne siden nyttig?