Vi kan ikke love flotte vervepremier, men det vi kan love deg, er at din venn skal bli godt ivaretatt hos oss og at din verveinnsats vil komme enkeltmennesker til gode. 

Alt som skal til er at du spør 1 venn!
Jo flere vi er, jo mer får vi til.