Velkommen som medlem

Tusen takk for at du har valgt å bli medlem i Kreftforeningen!

Det er deg, og alle de andre medlemmene, som gir oss tyngde i møtet med myndigheter og politikere. Det gjør at vi får gjennomslag for kreftsaken, og at vi sammen kan være en viktig samfunnsaktør.

Tusen takk for at du står sammen med oss i arbevidet om å få bedre kreftbehandling og omsorg for dem som er rammet av kreft. Ditt engasjement betyr mye!

Velkommen som medlem. Sammen skaper vi håp! 

De gavene vi får, gir vi videre til et hundretalls forskningsprosjekter. Omsorgsarbeid, opplysningsarbeid og politisk påvirkning er annet viktig kreftarbeide vi gjør for pengene. 

Vi samarbeider med 14 frivillige, selvstendige pasient- og likepersonsforeninger som har tilbud til kreftrammede og pårørende og er rettet mot spesifikke diagnoser.