Mange tror at for at det skal bety noe, må man testamentere bort store summer og verdier. Det er ikke tilfellet. Vi er takknemlige for hver krone vi får - alle beløp er gull verdt for kreftsaken. 

Våre advokater kan besvare spørsmål rundt det å sette opp et testament, og eventuelt hjelpe deg videre. Vår hjelp er gratis. Ring oss på 21 49 49 21 eller send oss en e-post på testamentarisk@kreftforeningen.no.

Ca. en fjerdedel av Kreftforeningens midler kommer fra testamenter. Disse gavene gjør at vi hvert år kan bevilge betydelige summer til kreftforskning i Norge. Pengene fra Kreftforeningen har vært avgjørende for at norsk kreftforskning er i verdenstoppen.

Kanskje det er du som står bak det neste kreftgjennombruddet?

Kreftforeningen har egne advokater og saksbehandlere som har solid erfaring med behandling av arvesaker og oppgjør av dødsbo. Vår klare rettesnor når vi gjør opp boet, er å være lojal mot ønskene dine i testamentet, og å gjøre opp boet på en respektfull måte.

Vi sørger alltid for at alle utgifter blir betalt, og sikrer gravstøtte, blomster og stell av graven i hele festetiden, hvis ikke du har bestemt noe annet.

Til testamentfullbyrdere, advokater eller privatpersoner som gjør opp dødsbo: Vårt kontonummer for innbetaling av arv er 7032.05.11168. Overføringen bes merket med avdødes navn.