Støttespillere

Kreftforeningen er avhengig av alle støttespillerne fra nord til sør. Hvert eneste bidrag teller!

Mange bedrifter ser at det å bidra i kreftsaken er en viktig del av både samfunnsansvar og HMS-arbeid. En støttespiller er en bedrift som ønsker å støtte Kreftforeningen med et gitt beløp, og synliggjøre det. Støttespillere er også lokale lag/foreninger og bedrifter som ønsker å vise engasjement rundt kreftsaken. Det kan være å arrangere en cup, gi en viss andel av billettinntekter, eller arrangere basar. 

Mange bedrifter samarbeider med oss ved å gi en andel av salget på utvalgte produkter.

Å gi en andel av salget er

  • en enkel og lite risikabel måte for bedriften å gi penger på
  • godt for omdømmet
  • lett for forbrukeren
  • mindre administrasjon for organisasjonene

Det er vanlig at donasjonsandelen er på rundt 10 prosent av kjøpesummen. Det er omtrent det samme som ekstraverdien bedriften får av å kunne knytte vår merkevare opp mot produktet. En slik form for samarbeid er lønnsom for alle parter – du får oppmerksomhet og mulighet til å gjøre en innsats, og vi får penger til å fortsette vårt arbeid.

Verdien av å få bruke Kreftforeningens merkevare er stor. Den er derfor forbeholdt våre offisielle partnere, og du må ha vår godkjennelse før du kan bruke logo, navnetrekk etc.

Ta kontakt

Har du noen spørsmål eller ønsker du mer informasjon rundt et samarbeid?

Øystein Tamburstuen

Spesialrådgiver

21 49 49 21Send e-post

Marthine Barth Jacobsen

Rådgiver

21 49 49 21Send e-post

Merk at vi ikke samarbeider med: 

Var dette nyttig?