Mange bedrifter ser at det å bidra i kreftsaken, er en viktig del av både samfunnsansvar og HMS-arbeid. Vi har gjort det enkelt å delta i arbeidet, gjennom giveravtalen “Forskningsfadder”.

En Forskningsfadder er en bedrift som bidrar med minimum 10.000 kroner i året. Vi bidrar med siste nytt om forskning og forebygging, tilbud om kurs og aktiviteter, og enkle måter å synliggjøre bedriftens engasjement til omverdenen.

Kreftforeningens Forskningsfaddere: