Mange bedrifter ser at det å bidra i kreftsaken, er en viktig del av både samfunnsansvar og HMS-arbeid. Vi har gjort det enkelt å delta i arbeidet, gjennom giveravtalen "Forskningsfadder".

En Forskningsfadder er en bedrift som bidrar med minimum 10.000 kroner i året. Vi bidrar med siste nytt om forskning og forebygging, tilbud om kurs og aktiviteter, og enkle måter å synliggjøre bedriftens engasjement til omverdenen.

BackeGruppen innså at kreft etterhvert var blitt et større problem for bedriften enn skader og ulykker på arbeidsplassen. Derfor har de engasjert seg i kreftsaken gjennom aksjonen Krafttak mot kreft.

 
 
Hvor mange terminer pr år?


 
 
 
 
 
  

Forskningsfaddere: