En hovedpartner er en bedrift som ønsker å ha et nært strategisk samarbeid med Kreftforeningen og som ønsker å være assosiert med kreftsaken og våre verdier. Hovedpartnere skal ønske et langsiktig samarbeid, og skal profileres høyt i Kreftforeningens kanaler. Hovedpartnere skal oppfordres aktivt til å informere sine interessenter om Kreftforeningens formålsarbeid. Kreftforenings hovedpartnere skal dele våre kjerneverdier; troverdighet, åpenhet, respekt og engasjement. Våre hovedpartnere forankrer samarbeidet i alle ledd i bedriften, og ansatte har et brennende engasjement for saken. 

 

 

 

Ønsker du mer informasjon rundt et samarbeid?Kontakt oss.