Våre hovedpartnere skal:

  • ønske et langsiktig samarbeid, og skal profileres høyt i våre kanaler
  • oppfordres aktivt til å informere sine interessenter om Kreftforeningens formålsarbeid
  • skal dele våre kjerneverdier; troverdighet, åpenhet, respekt og engasjement
  • forankre samarbeidet i alle ledd i bedriften, og de ansatte har et brennende engasjement for saken

Vi setter stor pris på alle våre samarbeidspartnere som hjelper oss med oppmerksomhet, synlighet og penger til forskningen. Se oversikt over våre hovedpartnere her.

Ta kontakt

Har du noen spørsmål eller ønsker du mer informasjon rundt et samarbeid?

Telefon: 21 49 49 21
E-post: post@kreftforeningen.no