Hvorfor har dere valgt å støtte Kreftforeningen? / Hvorfor er kreftsaken viktig for deres bedrift?

-Vi har lang tradisjon for å gi tilbake i samfunnet i Eplehuset. Etter å ha vært heldige med flere suksessfulle år ønsket vi i 2015 å utvide vårt engasjement. Fra Kreftforeningen ble nevnt som en potensiell samarbeidspartner var det ingen andre kandidater. De har vært en viktig og seriøs aktør i mange år, som hjelper mange i en vanskelig tid. Alle kjenner til noen som har hatt, eller har, en kreftdiagnose og det gjør det til et samarbeid som alltid vil føles ekstra nært. Vi annonserte samarbeidet vårt med Kreftforeningen på en samling av alle ansatte og jeg kommer aldri til å glemme synet av alle hender i været på spørsmålet om noen som sto dem nær har eller har hatt kreft.

Hvordan tar bedriften ut sitt engasjement for saken?

-Vi jobber tett med alle partnerne våre og det er naturlig for oss å bruke alle tilgjengelige kanaler og ressurser spesielt i kampanjeperioder. Krafttak mot kreft har vært vårt største bidrag hvert år med deltagelse fra ansatte, deling av budskap i butikk og andre flater, kjøpsutløsende donasjoner og innsamlingsaksjoner. Det er mange år siden vi sluttet med ordinære julegaver til ansatte og hvert år er det mange av våre som ønsker at deres gavebeløp går til Kreftforeningen.

Hvilke ringvirkninger har samarbeidet med Kreftforeningen for deres organisasjon? Både internt og eksternt?

-Vår viktigste ambisjon med samarbeidet er å bidra i en felles kamp mot kreft og et best mulig liv til alle som blir rammet. Det skaper en stor stolthet internt at vi hvert eneste år bidrar med både penger, arbeid og engasjement. Kreftforeningen er flinke til å fortelle vår historie noe som gjør det til et samarbeid der vi også får vist frem hvem vi er på en god måte. Som gründersønn og medeier i Eplehuset er det viktig for meg å vite at vi bidrar positivt tilbake til samfunnet og jeg er veldig stolt hver gang jeg møter representanter fra Kreftforeningen for å finne nye måter å engasjere våre kunder og ansatte.

 

Les mer om Eplehuset på https://eplehuset.no/