Dere kan også sette inn penger på vår konto: 5005 05 11011

Alle bedrifter som gir gaver på over 5000 kroner får en spesialdesignet banner som kan brukes på egne nettsider, intranett, sosiale medier, signatur i epost og liknende. Kontakt bedrift@kreftforeningen.no.


Julekort med mening

Støtt kampen mot kreft når din bedrift kjøper julekort til samarbeidspartnere eller ansatte. Dere kan velge mellom flere typer kort, og bestille med egen tekst og logo. 

Bestill julekort

Dette bruker vi pengene på