Kreftforeningen skal ha partnere i næringslivet som ønsker å bidra til at færre skal få kreft, flere skal overleve og at de som er rammet skal ha et best mulig liv.

Våre partnere bidrar med betydelige beløp til kreftsaken, men de bidrar også med å spre viktig informasjon som igjen fører til økt kunnskap hos befolkningen. De synliggjør kampanjene de er med på i alle sine tilgjengelige flater, og distribuerer budskapet ut til sine kunder og nettverk. 

Samarbeidspartnerne til Kreftforeningen er stolte over å bidra, og tar et stort eierskap til aktivitetene de velger å gjennomføre.

Kreftforeningens sponsorprogram har tre ulike nivåer; hovedpartnerne, partnere og støttespiller. 

Var denne siden nyttig?