Mange bedrifter ser at det å bidra i kreftsaken, er en viktig del av både samfunnsansvar og HMS-arbeid. En støttespiller er en bedrift som ønsker å støtte Kreftforeningen med et gitt beløp, og synliggjøre det.

Støttespillere er også lokale lag/foreninger og bedrifter som ønsker å vise engasjement rundt kreftsaken. Det kan være å arrangere cup, gi en viss andel av billettinntekter, arrangere basar osv. 

Kreftforeningen er avhengig av alle støttespillerne fra nord til sør. Hvert eneste bidrag teller!

Her er ulike måter å støtte Kreftforeningen på som støttespiller:

 

Var denne siden nyttig?