Mange bedrifter ser at det å bidra i kreftsaken er en viktig del av både samfunnsansvar og HMS-arbeid. En støttespiller er en bedrift som ønsker å støtte Kreftforeningen med et gitt beløp, og synliggjøre det. Støttespillere er også lokale lag/foreninger og bedrifter som ønsker å vise engasjement rundt kreftsaken. Det kan være å arrangere en cup, gi en viss andel av billettinntekter, eller arrangere basar. 

Mange bedrifter samarbeider med oss ved å gi en andel av salget på utvalgte produkter.

Å gi en andel av salget er

  • en enkel og lite risikabel måte for bedriften å gi penger på
  • godt for omdømmet
  • lett for forbrukeren
  • mindre administrasjon for organisasjonene

Det er vanlig at donasjonsandelen er på rundt 10 prosent av kjøpesummen. Det er omtrent det samme som ekstraverdien bedriften får av å kunne knytte vår merkevare opp mot produktet. En slik form for samarbeid er lønnsom for alle parter – du får oppmerksomhet og mulighet til å gjøre en innsats, og vi får penger til å fortsette vårt arbeid.

Her er andre måter å støtte oss på

Verdien av å få bruke Kreftforeningens merkevare er stor. Den er derfor forbeholdt våre offisielle partnere, og du må ha vår godkjennelse før du kan bruke logo, navnetrekk etc.

Kontakt oss

Ta kontakt med oss, så kan vi se på mulighetene for et samarbeid.

Telefon: 21 49 49 21
E-post: post@kreftforeningen.no

Merk at vi ikke samarbeider med: