Et slag mot kreft – årets viktigste golfturnering

I vår veldedighetsturnering er det klubbens innsamlede beløp som kvalifiserer til finaleplass.

Påmelding

Formålet med turneringen er først og fremst å samle inn penger til kreftsaken og skape positivt engasjement i klubbene. Klubbene som samler inn mest penger i klubbturneringen inviteres til å sende ett lag til landsfinalen. For at også mindre klubber skal kunne ha en god mulighet for deltagelse til landsfinale, inviteres ti lag etter følgende prinsipp:

  • Fem klubber inviteres basert på total innsamlet beløp
  • Fem klubber inviteres basert på innsamlet sum beløp, delt på antall medlemmer
  • Landsfinalen spilles i én klasse, Scramble, med samme bestemmelser som i klubbturneringen

Startkontigenten går i sin helhet til formålet, i tillegg oppfordres klubbene til å sette i gang aktiviteter som kan gi flere inntekter, for eksempel lotteri, auksjon, puttekonkurranse eller bompenger. Vi har laget et hefte med ideer til organisering og inntektsskapende aktiviteter som kan lastes ned her.

Når det nå er åpnet for turneringer igjen, står klubbene friere til å selv velge aktivitet der vi tidligere kun har foreslått spillformen eclectic. Turneringen kan starte allerede i mai og gå som ukentlige runder frem til sommerferien dersom klubben ønsker. De som kvalifiserer seg til landsfinalen vil få invitasjon 19. august.

Klubbene kan velge mellom to ulike formål å støtte. Enten kreftforskning eller drift av et Vardesenter.

Kreftforskning

Dersom klubben velger kreftforskning som innsamlingsformål for sin klubbturnering, vil pengene bli øremerket forskningsprosjekter tilsvarende tema for vår årlige innsamlingsaksjon, Krafttak mot kreft. I år var dette kreftformer som få overlever. Bare to av ti overlever lunge-, galleblære-, lever- og spiserørskreft og én av ti overlever bukspyttkjertelkreft. 

Pengene som klubben samler inn vil gå til kreftforskning for å bidra til at flere overlever, og til gode omsorgstilbud for pasienter og pårørende.

Les mer på Krafttak mot kreft sine nettsider

Vardesenteret

Vardesenteret er et friareal for kreftpasienter og pårørende som Kreftforeningen driver sammen med sykehus på syv steder i landet. Sentrene har som formål å være en møteplass for kreftpasienter og pårørende med aktiviteter som fremmer livskvalitet, velvære og mestring. 

Pengene som klubben samler inn skal gå til å drifte senterets tilbud, kurs og aktiviteter.  

Les mer om Vardesenteret

Innsamling til formålet

Startkontingenten i klubbturneringen er minimum kr 200,-. og går i sin helhet til formålet. Deltagerne står fritt til å betale en høyere startkontingent enn minimumsbeløpet. I tillegg oppfordres klubbene til å sette i gang aktiviteter som kan gi flere inntekter, for eksempel lotteri, auksjon, puttekonkurranse eller bompenger. Flere av aktivitetene kan også bidra til å øke klubbens synlighet i lokalmiljøet. Innsamlingsaktivitetene kan gjerne starte tidligere og skape oppmerksomhet før og rundt turneringshelgen.

Landsfinale

Landsfinalen avholdes i september. Vi kommer tilbake til nøyaktig dato og sted. 

Materiell

Her kan du laste ned en Vippsplakat (A4)

Her kan du laste ned idéheftet (A4)

Her kan du laste ned en Et slag mot kreft-plakat (A3)