Hovedpartner

For bedrifter som ønsker å ha et langsiktig og nært strategisk samarbeid med Kreftforeningen.

Les mer

Partner

Ønsker å være assosiert med Kreftforeningen knyttet til et prosjekt eller en aktivitet eller som en generell partner.

Les mer

Støttespillere

For bedrifter som ønsker å støtte Kreftforeningen med et gitt beløp, og synliggjøre det.

Les mer