I dag blir kreftsyke med lik diagnose behandlet nesten helt likt. Men genanalyser av kreftsvulster viser at alle pasienter har ulik kreftsykdom og at pasienter derfor burde få behandling tilpasset genskadene i sin svulst. Ola Myklebost og hans kolleger er i ferd med å utvikle metoder for dette. Med din støtte kan de utvikle metodene så raskt som mulig.

Vi er imponert, du kan være stolt

Det arbeidet vi holder på med er en videreføring av et nasjonalt genanalyseprosjekt som vi fikk midler til gjennom TV-aksjonen Krafttak mot kreft i 1997. Den gang som nå var Kreftforeningen en pioner for dette forskningsfeltet i Norge. I dag høster vi nytten av at vi var tidlig ute, og at Kreftforeningen alltid har hatt trofaste givere, sier Myklebost.

En ny måte å tenke på

Alle kjenner noen som har hatt kreft, eller som står midt i en tøff behandling for sin kreftsykdom. Selv om disse i dag får svært god oppfølging, vil genanalyser gjøre kreftbehandlingen enda bedre. Vi går fra én tilnærmet lik behandlingsform for alle med samme kreftdiagnose, til personlig tilpasset behandling.

Norge er i verdenstoppen

I Norge har vi svært dyktige forskere, god kompetanse i helsevesenet, gode kreftregistre og et helsevesen som tar i mot og behandler alle landets kreftpasienter. Derfor nytter det å støtte kreftsaken, vi har alt på plass som skal til for å lykkes. Med en julegave fra deg kan forskerne sørge for at alle kreftsyke får personlig tilpasset behandling så snart som mulig.

Var denne siden nyttig?