- Kreftforeningen

Tusen takk for gaven!

Vi setter stor pris på at du feirer en anledning gjennom å gi en gave til Kreftforeningen - tusen takk!

Vi vil sende et gratulasjonsbrev til den som skal feires med navn på alle som har gitt en gave. Vi oppgir ikke de enkelte gavebeløp, men en totalsum på alt som er kommet inn vil stå i brevet.

Vårt arbeid er basert på gaver og innsamlede midler, og pengene vil komme godt til nytte. Du er med på å støtte oss i jobben med å sørge for at færre får kreft, at flere overlever - og en best mulig livskvalitet for kreftrammede og pårørende.

Gaven du har gitt gjør det blant annet mulig å støtte et hundretalls forskningsprosjekter. Omsorgsarbeid, opplysningsarbeid og politisk påvirkning er annet viktig kreftarbeid vi gjør for pengene.