Tusen takk for minnegaven

Vi setter stor pris på at dere har valgt å hedre et kjært liv gjennom å gi en minnegave til Kreftforeningen. 

Vi baserer vårt arbeid på gaver og innsamlede midler, og pengene vil komme godt til nytte. Minnegaven bidrar til at vi kan fortsette det viktige arbeidet til beste for pasienter, pårørende og befolkningen generelt. 

Vi takker hjerteligst for gaven.