Vi setter veldig stor pris på at du støtter kreftsaken. Din gave styrker oss i jobben med å sørge for at færre får kreft, at flere overlever – og en best mulig livskvalitet for kreftrammede og pårørende. 

Tusen takk for at du er sammen med oss i kreftkampen. 

Har du tid for andre?Kreftforeningen trenger frivillige over hele landet til små og store oppgaver.

De gavene vi får, gir vi videre til et hundretalls forskningsprosjekter. Omsorgsarbeid, opplysningsarbeid og politisk påvirkning er annet viktig kreftarbeid vi gjør for pengene.

Hjertelig takk!

P.S.: Om du ikke registrerte ditt fødselsnummer underveis, anbefaler vi at du gjør det nå. Slik får du skattefradrag for gaven du har gitt Kreftforeningen.