Våre aksjoner

Rosa sløyfe

Målet med Rosa sløyfe-aksjonen er å vise solidaritet med brystkreftrammede, spre informasjon og øke kunnskapen om brystkreft samt å støtte brystkreftforskning.

Les mer om Rosa Sløyfe
Tre smilende menn med blå tversoversløyfer.

Blå sløyfe

Målet med aksjonen er å vise at vi bryr oss om dem som har eller har hatt prostatakreft og deres pårørende, spre informasjon og øke kunnskapen om prostatakreft og
skaffe midler til forskning på prostatakreft

Les mer om Blå sløyfe
Ung dame med bøsse

Krafttak mot kreft

I mars hvert år løfter vi frem et tema som vi ønsker å sette mer fokus på, som vi ser det er behov for penger til eller som det trengs å forskes mer på.

Les mer om Krafttak mot kreft
Julestjerne

Stjerneaksjonen

I julen henges det opp tusenvis av stjerner på norske sykehus, gitt av folk i hele landet. Når du gir en gave til forskning, henger vi opp en stjerne på et sykehus du velger.

Les mer om stjerneaksjonen her