Åpent temamøte: Senskader – livet med og etter kreft

Kreftforeningen i samarbeid med Sørlandets rehabiliteringssenter inviterer til åpent temamøte i Kristiansand tirsdag 21. november. Møtet er åpent for alle som har eller har hatt kreft eller er pårørende, og andre interesserte.

Foto: Ole Martin Wold

Stadig flere overlever en kreftsykdom. Men omtrent en tredjedel kommer tilbake til et liv som viser seg å bli ganske annet enn det de levde før sykdommen.

Senskader kan oppstå som følge av kreften selv eller behandlingen som kirurgi, stråling, cellegift eller hormonbehandling. Mens bivirkninger av behandlingen påvirker livet under behandling, vil senskadene kunne prege livet i mange år etterpå. Senskader kan være fysiske eller psykologiske, og de kan også gi seg sosiale utslag i form av redusert arbeidsevne.

Senskader hos kreftpasienten kan også komme overraskende og by på utfordringer for de pårørende. Kunnskap er viktig for at begge parter skal forstå situasjonen og ta hensyn.

Program:

  • «En helt vanlig familie – eller? Når pappa har kreft» Pasient- og pårørendehistorie ved Andreas Vikhals og Marianne Smith
  • Senskader etter kreftbehandling, ved Grethe Tveit Pettersen, lege og spesialist i allmennmedisin, Sørlandets rehabiliteringssenter
  • Seksualitet, intimitet og samliv etter kreftbehandling, ved Randi Gjessing, spesialist i sexologisk rådgivning NACS og spesialsykepleier i onkologi

Møtet er gratis og krever ikke påmelding. Enkel bevertning. Velkommen!

Clarion Hotel Ernst, Rådhusgata 2, 4611 Kristiansand

21. nov. 18.00–21.00

Rådhusgata 2, 4611 Kristiansand (google.com)

Gratis

Kontakt:

Solbjørg Lomeland Røyland

Kreftforeningen

solbjorglomeland.royland@kreftforeningen.no90 20 71 39