Fagdag: Helhetlig rehabilitering i kommunen – Innherred/Værnesregionen

Hvordan kan kreftpasienter få tilpasset rehabilitering i sin hjemkommune? Kreftforeningen og Unicare Røros inviterer helsepersonell i Værnesregionen og Innherred til fagdag om helhetlig rehabilitering i kommunen.

Mange kreftpasienter opplever fysiske, psykiske, kognitive eller sosiale konsekvenser av sykdom og behandling. Flere har behov for helhetlig og tverrfaglig rehabilitering for å komme tilbake til hverdagen og mestre livet med og etter sykdom. Til tross for en lovhjemlet rett til individuelt tilpasset rehabilitering, opplever mange at de ikke får dekt sine rehabiliteringsbehov og at det er vanskelig å få oversikt over tilbud der de bor.  

Fagdagen er praksisnær og tverrfaglig med fokus på hvordan vi kan imøtekomme kreftpasienters behov i ulike faser. Vi løfter arbeidsmetodikk og modeller som har overføringsverdi uavhengig av kommunestørrelse og beliggenhet. Målet er bidra til en helhetlig tilnærming til hvilken kompetanse og hvilke verktøy kommunene har for å gi et godt tverrfaglig rehabiliteringstilbud.  

Målgruppe

Fagdagen er for deg som spiller en viktig rolle i pasientens rehabiliteringsprosess: Koordinerende enhet og tildelingskontor, fastleger, NAV, frisklivsentraler, fysioterapeuter, kreftkoordinatorer, ernæringsfysiologer, ergoterapeuter, kommunepsykologer, sykepleiere, kommunale rehabiliteringsenheter, hjemmetjeneste, psykisk helse og lærings- og mestringstjenester.

Hovedforedragsholder Frode Skanke  

Frode Skanke er medisinskfaglig overlege ved Unicare Røros og har jobbet med rehabilitering av kreftpasienter i en årrekke. I møte med pasienter som har avsluttet behandling, langtids-overlevere og de med senskader har Skanke erfart hvor viktig tilpasset rehabilitering i hjemkommunen er for å mestre livet med og etter sykdom. I 2022 tar han ut overlegepermisjon for å holde fagdager og folkemøter i Trøndelag og Møre og Romsdal i samarbeid med Kreftforeningen. 

Program for fagdagen

09.00 Registrering og kaffe

09.15 Velkommen og presentasjonsrunde

09.45  Å leve med og etter kreft – kreftpasienters behov og erfaringer, Gina Bøe Kreftforeningen. Om begrepet rehabilitering, pasientens rettigheter og erfaringer.

10.05 Kreftrehabilitering, hvor og hvorfor? Frode Skanke, Unicare Røros. Utfordringer med dagens situasjon.

10.45 Pause

11.00 Erfaringer med oppfølging av kreftpasienter i kommunen. 

11.20 Diskusjon og spørsmål.

11.45 Lunsj

12.30 Hvordan møte pasientens behov? ○ Pakkeforløp hjem – en struktur for samhandling og behovskartlegging? Merete Bjåstad, Kreftforeningen. ○ Eksempel på rehabiliteringsmodell fra døgnbasert rehabilitering. Hva kan overføres til kommunal rehabilitering? Jon Arne Sandmæl, Unicare Røros

13:45 Pause

14.00 Hvordan jobbe sammen for et helhetlig tilbud? Frode Skanke, Unicare Røros. Case med tverrfaglig refleksjon rundt pasienthistorie.

15.00 Erfaringsdeling, oppsummering

15.30 Slutt

Fagdagen er gratis, inkludert lunsj. Men du må huske å melde deg på.

31. okt 09.00–15.30

Hotell Backlund, Kirkegata 41, Levanger

Gratis

Folkemøte på kveldstid

På kveldstid etter fagdagen inviterer vi sammen med lokale pasientforeninger til folkemøte om kreft og rehabilitering. Dette er en møteplass for kreftpasienter, pårørende og befolkningen. Tema er kreftpasientenes ulike rehabiliteringsbehov og hvordan disse kan ivaretas, samt rollen som pårørende. 

Rehabiliteringsturné andre steder

Fagdagen til Kreftforeningen og Unicare Røros arrangeres i hele Møre og Romsdal og Trøndelag. Du står fritt til å delta på den datoen som passer deg best. Finn gjerne din region.

Vår 2022

  • Søre Sunnmøre 30. mars (Hareid, Ulstein, Herøy, Sande, Vanylven, Volda og Ørsta).
  • Sunnmøre 31. mars (Sula, Ålesund, Giske, Stranda, Sykkylven og Fjord).
  • Romsdal 7. juni (Molde, Vestnes, Hustadvika, Rauma og Aukra).
  • Nordmøre 8. juni (Gjemnes, Tingvoll, Sunndal, Surnadal, Smøla, Aure, Averøy og Kristiansund).
  • Trøndelag sørvest 14. juni (Aure, Frøya, Hitra, Heim, Orkland, Ørland, Rennebu, Rindal, Skaun og Surnadal).

Høst 2022

  • Innherred/Værnesregionen 31. oktober 2022 (Tydal, Selbu, Malvik, Stjørdal, Meråker, Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer).
  • Namdalen november 2022 (Nærøysund, Flatanger, Namsos, Overhalla, Høylandet, Grong, Snåsa, Namsskogan, Leka, Røyrvik og Lierne).

Vår 2023

  • Trøndelag sør/Trondheimsregionen våren 2023 (Oppdal, Rennebu, Midtre-Gauldal, Holtålen, Røros, Melhus og Trondheim).
  • Fosen våren 2023 (Indre Fosen, Ørland, Åfjord og Osen).