Kurs om kreft og korona for minoritetsspråklige sykepleiere og sosionomer i Oslo og omegn

Får du mange spørsmål om kreft i din arbeidshverdag? Vil du lære mer om kreft?

Kreftforeningen har en rådgivningstjeneste hvor du kan få svar på spørsmål om kreft. Per i dag er tilbudet på norsk og engelsk, men vi ønsker å utvide til flere språk. Derfor inviterer vi nå til kurs om kreft og korona for minoritetsspråklige sykepleiere og sosionomer.

Målet med kurset er å gi grunnlag for en «sertifisering» til å kunne svare ut spørsmål om kreft, og kreft og korona, i regi av Kreftforeningens rådgivningstjeneste. I praksis innebærer dette at når Kreftforeningens rådgivningstjeneste får spørsmål som det er ønskelig at svares ut på et annet språk enn norsk og engelsk, finnes det en liste med kvalifiserte («sertifiserte») sykepleiere/sosionomer som kan kontaktes ved at Rådgivningstjenesten videreformidler kontaktinformasjon etter avtale. Dette er et prøveprosjekt, og i første omgang basert på frivillig arbeid.

Hver frivillig vil få en mentor/veileder i Kreftforeningen. Kurset tar for seg temaer som: hva er kreft, senskader, barn som pårørende og rettigheter. Det er fagpersoner i Kreftforeningen som foreleser i kurset. Hver kurskveld starter med enkel servering. Avsluttet kurs resulterer i et kursbevis fra Kreftforeningen.

Tid

Kurset gjennomføres over fire kvelder, fra 17.00 til 20.00 følgende datoer:

  • 2. november
  • 18. november
  • 23. november
  • 30. november

Sted

Kreftforeningens Vitensenter i Kongens gate 6, Oslo sentrum

Dersom kurset må gjennomføres digitalt på grunn av korona-situasjonen, kommer vi tilbake til hvordan.

Påmelding

Vi har begrenset antall plasser og gir plass fortløpende basert på påmeldingstidspunkt («først til mølla-prinsippet»), med forbehold om at bredde i type språk og relevant kompetanse ivaretas. Du får egen e-post om du har fått plass på kurset eller ei så snart vi har sett på din påmelding og senest innen 26. oktober.

Kontakt

Ta kontakt med oss dersom du lurer på noe.

Mona Bjelland

Kreftforeningen

mona.bjelland@kreftforeningen.no

Beate Eikaas

Kreftforeningen

beate.eikaas@kreftforeningen.no
Stiftelsen Dam Logo

Kurset støttes av Stiftelsen Dam. De er en av Norges største stiftelser som gir penger til helse- og forskningsprosjekter som skal gi bedre helse gjennom deltakelse, aktivitet og mestring for folk i Norge.