Kurs om kreft og korona for sykepleiere og sosionomer med minoritetsspråklig bakgrunn

Får du mange spørsmål om kreft i din arbeidshverdag? Vil du lære mer om kreft?

Kreftforeningen har en rådgivningstjeneste hvor du kan få svar på spørsmål om kreft. Per i dag er tilbudet på norsk og engelsk, men vi ønsker å utvide til flere språk. Derfor inviterer vi nå til kurs om kreft og korona for sykepleiere og sosionomer med minoritetsspråklig bakgrunn. Målet med kurset er å gi grunnlag for en «sertifisering» til å kunne svare ut spørsmål om kreft og kreft og korona i regi av rådgivningstjenesten. Dette er et prøveprosjekt, og i første omgang basert på frivillig arbeid. Hver frivillig vil få en mentor/veileder i Kreftforeningen.

Kurset tar for seg temaer som: hva er kreft, senskader, barn som pårørende og rettigheter. Det er fagpersoner i Kreftforeningen som foreleser i kurset. Hver kurskveld starter med enkel servering.

Avsluttet kurs resulterer i et kursbevis fra Kreftforeningen.

Kursdetaljer

Kurset gjennomføres over fire kvelder i august/september følgende fire mandager:

  • 30. august
  • 6. september
  • 13. september
  • 20. september

Klokkeslett: 17:00 – 20:00

Sted: Kreftforeningens Vitensenter i Kongens gate 6, Oslo.

Du får e-post med bekreftelse om at du har fått plass, senest 16.08.21.
Vi har begrenset antall plasser og gir plass fortløpende, basert på påmeldingstidspunkt.

For spørsmål, ta kontakt med:
Inger Linholdt: inger.linholt@kreftforeningen.no, tlf: 93852258
Pia Kjøs Utengen: pia.utengen@kreftforeningen.no: tlf: 40453370

Meld deg på før 15. august.