Livslyst

Et kurs basert på empowerment, kognitiv teori og mindfulness

Kurset er utarbeidet av kreftforeningen, og målgruppen er innbyggere som har/har hatt kreft, og eventuelt pårørende. Tilbudet gis i et samarbeid mellom kreftkoordinator og lærings- og mestringstjenesten i Nittedal kommune.

Målgruppen for kurset er deg som ønsker å lære mer om hvordan du kan benytte dine egne ressurser for å mestre hverdagens utfordringer.

«Når livet bestemmer seg for å ta en u-sving inn i et nytt og truende landskap, beveger du deg inn i det ukjente» (sitat fra pasient).

Formålet med kurset:

  • Å gi deg praktiske tips og øvelser som kan gjøre hverdagen lettere
  • Å oppnå større kunnskap om hvordan tanker påvirker følelser
  • Å lære om hvordan tankene våre påvirker opplevelsen av livet
  • Å få kjennskap til praktiske øvelser i oppmerksomhetstrening
  • Å gi mulighet til å møte andre i liknende situasjon

Tid

Dag 1 – 29/8-23: «Nye kart når det røyner på» – De gode opplevelsene.
Dag 2 – 5/9-23: «Når kartet ikke stemmer med terrenget» – Aksept.
Dag 3 – 12/9-23: «Å ta en pust i bakken» – Stressmestring.
Dag 4 – 19/9-23: «Å styrke livslyst» – Egenomsorg.
Dag 5 – 17/10-23: «Ferden videre med nye kart» – Oppsummering.

Klokken 11.00-14.00.

Praktiske opplysninger:
Kurset vil ha 5 samlinger. Hver samling har en varighet på 3 timer med 2 pauser. Maksimalt 16 deltakere. Kurset er gratis, men det vil bli tatt en avgift på kr.200,- til dekning av kursmateriell/lett servering.

Sted

Solliveien 7 – 1482 Nittedal.
Solli Aktivitetshus, underetasjen.
(Parkering på nedsiden av huset, med inngang direkte inn i underetasjen).

Kontakt

Kursledere:
Kaia Korsgaard Astor, telefon: 48 23 09 63.
Hilde Engebretsen, telefon 40 03 70 48.

Velkommen!