Møteplass i Oslo for menn med kreft

Kreftforeningens møteplass for menn er et gratis lavterskeltilbud for menn med selvopplevd kreftsykdom. Møt andre menn som har opplevd det samme som deg på vårt Vardesenter på Ullevål.

Er du mann som har eller har hatt kreft så har du kanskje savnet et sted der du kan prate åpent om kreftsykdommen. Her kan du møte andre menn som har opplevd det samme som deg.

Målet med Kreftforeningens møteplass for menn er å skape en arena for menn med selvopplevd krefterfaring – for å møte andre menn som har opplevd det samme.

Erfaringen til Kreftforeningen viser at menn sjelden benytter seg av våre etablerte tilbud – derfor prøver vi nå å skape et helt nytt mestringstilbud på menns egne premisser. Fordi vi vet at det å få prate med andre som vet hva det går i kan bety utrolig mye. Kanskje alt. Dette kan også bidra til redusert ensomhet og utrygghet.

Datoer høsten 2022

  • Onsdag 31. august  kl. 1800-2000.
  • Onsdag 14. september kl. 1800-2000.
  • Onsdag 28. september kl. 1800-2000.
  • Onsdag 12. oktober kl. 1800-2000.
  • Onsdag 26. oktober kl. 1800-2000.
  • Onsdag 9. november kl. 1800-2000.
  • Onsdag 23. november kl. 1800-2000.
  • Onsdag 7. desember kl. 1800-2000.


Aktivitetene vil være varierte, og blir til basert på innspill fra deltakerne. Det viktigste i oppstarten er å komme sammen, prate og bli kjent.

Etter hvert så kan ulike aktiviteter avtales etter behov, deltakerne bestemmer opplegget.

Sted

Vardesenteret Ullevål
Kirkeveien 166, Oslo

For mer informasjon – kontakt:
Fredrik Myrvold Svendsen, Kreftforeningen.
Tlf.: 926 15 946
E-post: fredrik.myrvold.svendsen@kreftforeningen.no