Hjelp til pårørende – Kreftforeningens pårørendehjelp

Kreftforeningens pårørendehjelp er en tjeneste som skal bidra til at de nærmeste pårørende eller etterlatte får en enklere hverdag. Tilbudet er for tiden tilgjengelig i Bergen og omegn

Har du en kreftsyk partner, kreftsyke foreldre eller har du barn med kreft? Kjenner du noen som er kreftrammet – der dette tilbudet kan være aktuelt?

Glad for nytt tilbud

«Da kona mi fikk kreft i 2009, ventet en tøff hverdag med mye frykt og usikkerhet. Uten hjelp og støtte fra Kreftforeningen og andre hadde det ikke gått.

Derfor er jeg så glad for at Kreftforeningen nå lager et nytt tilbud som skal hjelpe nettopp nære pårørende til kreftsyke. Det vil ikke bare hjelpe deg praktisk, men også gjøre at du og menneskene rundt deg kommer nærmere hverandre og kan stå sammen i en vanskelig situasjon.»

Ole Sævild, etterlatt

Information in English

Er du pårørende og ønsker hjelp?

Pårørende er en svært viktig ressurs for en kreftpasient, men belastningen på den pårørende blir ofte stor. Mange synes det er vanskelig å be andre om hjelp. Da kan Kreftforeningens pårørendehjelp være til nytte.

Tilbudet er helt nytt, og nå i oppstartsfasen er det begrenset til mennesker som bor i Bergensområdet.

Gjennom en fast medhjelper, pårørendehjelperen, er målet at du skal få avlastning ved at mennesker i ditt eget nettverk bidrar til å løse hverdagslige oppgaver, som for eksempel husarbeid, barnepass, bilvask og så videre. Mange rundt ønsker nemlig å hjelpe, men vet ikke helt hvordan.

Pårørendehjelperen vil kartlegge dine behov og kalle inn nettverket til møter. På denne måten blir oppgaver fordelt, og du som pårørende får den nødvendige hjelpen og avlastningen du trenger. Dersom du ikke har et stort nettverk, vil pårørendehjelperen kontakte aktuelle tilbud som kan bistå.

Tjenesten er gratis.

Hva kan pårørendehjelpen bistå med?

Kreftforeningens pårørendehjelp kan: 

 • sørge for at den pårørende får konkret hjelp som gjør hverdagen enklere
 • hjelpe med bedre logistikk og dermed redusere stress i hverdagen
 • bidra til å skape et tettere bånd mellom den pårørende og nettverket som de kan ha glede og nytte av videre i livet

Du får støtte fra den frivillige pårørendehjelperen i en periode på inntil 4-5 nettverksmøter, det vil si oppfølging i ca 4-5 måneder. Støtten den frivillige gir, er basert på hjelp til nettverkshjelp, slik at ditt eget nettverk over tid kan gi deg den støtten du har behov for, også etter perioden med pårørendehjelp er over.

Hvem passer tilbudet for?

 • Deg som bor i Bergen og omegn.
 • Pårørende til kreftpasienter under og etter behandling som har behov for og ønsker ekstra støtte 
 • Pårørende til kreftpasienter som trenger hjelp til å aktivere sitt nettverk (familie, venner, kolleger og så videre) 
 • Pårørende som har lite nettverk, og som trenger hjelp til å finne støtte 
 • Pårørende til kreftpasienter med minoritetsbakgrunn 
 • Deg som er etterlatt etter kreftsykdom

Slik kan du få hjelp

Last ned og registrer deg i Nyby for å få hjelp av oss. Registrer deg på det stedet du bor ved å klikke på riktig lenke i listen under.

I løpet av 2022 vil vi opprette Kreftforeningens pårørendehjelp flere steder i landet.

 • Gå inn i App Store eller Google play
 • Søk etter Nyby. Klikk Hent og Installer.
 • Når installeringen er ferdig, klikk Åpne. Du kan også åpne Nyby ved å finne Nyby-appen på din hjemskjerm. Klikk Kom i gang.
 • Fyll inn informasjonen du blir bedt om (navn, telefon, bosted). Du får automatisk opp grupper relevant for ditt sted. Finn «Få hjelp av Kreftforeningens pårørendehjelp»
 • Be om hjelp fra pårørendehjelpen og skriv inn hva slags hjelp du ønsker.
 • Du vil nå bli kontaktet av en av våre frivillige.

Det er mulig å få hjelp til å bestille følgetjeneste ved å kontakte oss i Kreftforeningen. Helsepersonell og pårørende kan også ta kontakt med oss for å bestille på vegne av deg. 

Vi kontakter deg i løpet av fem dager innen du har registrert deg. Da tar vi en prat om hva du trenger for å se om Kreftforeningens pårørendetilbud kan være noe for deg. Vi vil deretter invitere deg til en samtale med en ansatt i Kreftforeningen og en frivillig som passer dine behov.

Hygiene og smittevern

Vi har et stort fokus på at du skal føle deg trygg når du bruker tjenestene våre. De frivillige følger til enhver tid gjeldende nasjonale og lokale råd for smittevern. Dersom fysiske møte ikke lar seg gjennomføre, kan dere for eksempel holde kontakten via videomøte eller telefon.

Vi gleder oss til å bli kjent med deg og til å vise deg veien mot en enklere hverdag!

Lurer du på noe om?

Kontakt oss, så hjelper vi deg.