Temamøte for kreftpasienter og pårørende på Frøya

Vi arrangerer temamøte sammen med Frivilligsentralen på Frøya. Frode Skanke snakker om senskader og hvordan akseptere at livet endrer seg etter kreftbehandling.

Kan kreft brukes til noe?

Kreftforeningen og Frivilligsentralen på Frøya inviterer til Temakveld. Mange kreftpasienter opplever fysiske, psykiske, kognitive eller sosiale konsekvenser som følge av kreftsykdom og -behandling. Flere har behov for helhetlig og tverrfaglig rehabilitering for å komme tilbake til hverdagen og mestre livet med og etter sykdom. 

Frode Skanke, medisinskfaglig overlege fra Unicare Røros kreftrehabilitering, har lang erfaring med å møte kreftpasienter og deres pårørende i en årrekke. Han snakker om senskader og hvordan akseptere at livet endrer seg etter kreftbehandling. Han er særlig opptatt av familieperspektivet, og at også pårørendes behov må bli sett.

Velkommen til temamøte!

8. mars 18.00–19.30

Hotel Frøya, Rådhusgata 10, Sistranda (google.com)

Gratis

Kontakt