Temakafé for kreftpasienter og pårørende i Egersund

Temakafeen er til for kreftrammede, pårørende og etterlatte. Vi tar opp kreftrelaterte temaer og byr på ulike kulturelle innslag.

Foto: Finn Bjurvoll Hansen

Kom innom for en kopp kaffe og en matbit – og hyggelig samtale med andre som har erfaringer med kreft. Temakafeen drives av Kreftforeningens frivillige, og du er varmt velkommen.

Tilbudet er gratis, men på grunn av korona-situasjonen må du registrere deg ved ankomst.

Program høsten 2021

31. august kl. 18.00-20.00:

De uunnværlige pårørende v/Mari Skaara Omdal
Møt Mari Skaara Omdal, prosjektleder i «Samspill med pårørende» i Eigersund kommune.
Denne kvelden kommer hun for å snakke om verdien av det gode samarbeidet med pårørende og hvordan kommunen vil jobbe med dette i sin pårørendestrategi.
Pårørende er en uunnværlig ressurs, både for den som er syk og for ansatte i helse- og omsorgstjenesten. Den enkelte pårørende har ulike roller i forhold til bruker og ansatte. Kunnskap og omsorg skal prege ansatte i møte med pårørende. Målet er at pårørende opplever seg ivaretatt som en viktig støttespiller for bruker og ansatte.

28. september kl. 18.00-20.00:

Trening og behandling etter kreftsykdom v/Ragna Sigmo Skibstad
Ragna Sigmo Skibstad er fysioterapeut og har mange års erfaring med behandling og rehabilitering etter kreftbehandling. Hun vil snakke om betydningen av fysisk aktivitet og trening. Hvordan kan hver enkelt ta vare best mulig vare på kroppen etter gjennomgått kreftbehandling. Hun vil også presentere et helt nytt, digitalt treningsverktøy.

26. oktober kl. 18.00-20.00:

Brystkreft – snakk om det! v/Torhild Hansen
Torhild er likeperson for Brystkreftforeningen og er en del av Likepersontjenesten på Vardesenteret i Stavanger. Når hun besøker oss vil hun fortelle om hva det vil si å være likeperson, hva er det pasientene spør om. Hun vil også informere om tilbudene ved Vardesenteret i Stavanger.
Vi overholder smittevernregler og 1 meter avstand. Derfor begrenset plass. Registrering ved oppmøte.

30. november kl. 18.00 -20.00:

Når livet tar en u-sving v/Janette Røseth
Mange forbinder ordet sorg med dødsfall, men hva med den sorgen vi har ellers i livet, de tap og savn som oppstår når vi mister biter av oss selv?
Hva med de ting som ikke ble slik vi hadde tenkt – sykdom, pårørende-liv, samlivsbrudd, tap av familieliv, ufrivillig barnløshet, tap av jobb/arbeidsevne, drømmer som ikke gikk i oppfyllelse? Sorgen over å miste seg selv, sin nåtid og fremtid.

Psykologspesialist og forfatter Janette Røseth vil fortelle om:
Hvordan reiser du deg etter at livet tar deg? Når livet tar u-svinger du ikke var forberedt på?
Hvordan kan du leve med livssorgen og endringene? Hvordan kan mestring bli en del av den nye hverdagen?
Foredraget tar for seg den livssorgen som vil oppstå i løpet av livet hos de fleste mennesker, og hvordan du best kan håndtere den og leve godt på tross av den.

Janette Røseth er i tillegg til psykologspesialist pårørende og lever selv med kroniske smerter. Hun vil dele av egne erfaringer, samt fra arbeidet med andre mennesker.

Sted

Sanitetsforeningens lokaler, Bøckmannsgate 14, Egersund

Kontakt

Anne Sofie Grønn

Kreftforeningen

anne.sofie.gronn@kreftforeningen.no97 77 90 29