Treffpunkt – møteplass for barn og unge i Valdres

Treffpunkt er for barn og unge mellom 6 og 16 år som har alvorlig sykdom i familien, eller som har opplevd at noen som står dem nær er død.

Foto: Ole Martin Wold

På Treffpunkt møtes barn som er i liknende situasjoner – som kan skjønne følelser som skyld, angst og uro, sinne og irritasjon, som selv kanskje har hodepine eller vondt i magen. Her treffer de trygge voksne som har tid til å lytte, leke og dele.

Samtale er sentralt på alle Treffpunkt, men praten skjer på barnas premisser. På alle Treffpunkt er det lek, spill og aktiviteter. 

Treffpunkt finner sted én til to kvelder i måneden og varer normalt i to timer. Treffpunkt blir ledet av voksne med erfaring fra arbeid med barn og unge. De har taushetsplikt og har levert politiattest.

Det er gratis å delta på Treffpunkt, men man må melde seg på.

Tid

Treffpunkt varer fra 14.00 til 16.00 følgende datoer høsten 2020.

  • 12. september
  • 26. september
  • 24. oktober
  • 7. november
  • 21. november
  • 5. desember

Vi tar forbehold om endringer på kort varsel dersom korona-situasjonen endrer seg.

Følg Treffpunkt Valdres på Facebook for oppdateringer

Sted

Nord-Aurdal Frivilligsentral, Viktaunet, Valdresvegen 45, Fagernes

For å ivareta smittevernet arrangeres Treffpunkt i Valdres ute, og vi vil gjøre ulike aktiviteter. Vi følger Folkehelseinstituttets smittevernregler. Har du symptomer eller mistenker at du kan være smittet av korona, kan du ikke delta på Treffpunkt.

Kontakt