Utdeling av Kong Olav Vs kreftforskningspris

Vi har gleden av å invitere deg til prisutdeling av kreftforskningsprisen. H.M. Kong Harald V overrekker Kong Olav Vs kreftforsknings- pris 2020 og 2021. Utdelingen blir også direktesendt.

Kong Olav Vs kreftforskningsfond ble opprettet av Kreftforeningen i 1992 til minne om Kong Olav V. Fondet deler ut en pris på 1 000 000 kroner til en kreftforsker – eller gruppe av kreftforskere – som har bidratt til å fremme den norske kreftforskningens kvalitet og omfang.

Fakta om Kong Olav Vs kreftforskningspris 

Prisen deles ut hvert år ut til en kreftforsker eller en forskergruppe som har bidratt til å fremme den norske kreftforskningens kvalitet og omfang. Innstillingsutvalget vurderer kandidatene opp mot følgende kriterier:

  • Kandidatens forskning skal ha klar kreftrelevans.
  • Hovedvekten av forskningen skal ha funnet sted ved en norsk forskningsinstitusjon og bidratt til styrking av det norske forskningsmiljøet.
  • Forskeren skal ha oppnådd internasjonal anerkjennelse for sitt arbeid, bidratt til ny innsikt og kunnskap innenfor forskningsfeltet, og til bred formidling av sine resultater.

Les mer og se tidligere prisvinnere

Program

  • Appell ved Anniken Golf Rokseth
  • Velkommen ved generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross
  • Kunstnerisk innslag ved Ingrid Bjørnov
  • Presentasjon av prisvinnerne ved styreleder Geir Riise
  • H.M. Kong Harald V overrekker Kong Olav Vs kreftforsknings- pris 2020 og 2021
  • Prisvinnerne, professor Bjarne Bogen og professor Bjørn Tore Gjertsen, taler
  • Kunstnerisk innslag ved Ingrid Bjørnov

Om prisvinnerne

Kong Olav Vs kreftforskningspris 2020 tildeles Bjarne Bogen, professor ved Universitetet i Oslo og overlege ved Oslo universitetssykehus.
Han har forsket på hvordan forskjellige typer av hvite blodlegemer (B- og T-celler), som er en viktig del av immunsystemet vårt, dreper kreftceller. Forskningen hans har ført til økt forståelse av grunnleggende prinsipper for immunovervåkning og immunterapi. Bogen har tatt grunnforskningen videre og bidratt til utviklingen av en målrettet kreftvaksine som har vist klinisk respons i pasienter gjennom firmaet Vaccibody.

Kong Olav Vs kreftforskningspris 2021 tildeles Bjørn Tore Gjertsen, overlege ved Haukeland universitetssykehus og professor ved Universitetet i Bergen.
Med fokus på leukemi forsker han på hvordan intracellulær signalering i kreftceller etter timer og dager kan avdekke hvem som responderer på behandlingen. Gjertsen er svært produktiv, forskningsgruppen hans oppnår målbare resultater for pasientene, og han har også klart å kommersialisere flere av funnene sine.

Tidspunkt og påmelding

Utdelingen vil foregå 18. oktober kl. 13.00 i Aulaen, Universitetet i Oslo, Karl Johans gate 47.

Dørene åpner kl. 12.15. Alle gjester må være på plass kl. 12.30. Arrangementet varer ca. en time. Arrangementet blir også direktesendt via Facebook (informasjon kommer).

Vi følger alle smittevernregler som gjelder i Oslo på arrangementsdagen, og ber om forståelse for at det kan forekomme endringer og/eller avlysning underveis.

Påmelding senest 8. oktober på:
https://kurs.kreftforeningen.no/kong-olav-vs-kreftforskningspris-2020-og-2021-2021009
post@kreftforeningen.no
eller telefon 21 49 49 21.
(Begrenset antall plasser.)