Vi løfter kreftsaken i årets valgkamp

Kreft er den sykdommen som tar flest liv i Norge i dag. Tar vi ikke grep nå, vil dette bare fortsette å øke. Hvordan dette skal møtes er politiske valg – Kreftforeningen setter kreft på dagsorden i årets valgkamp.

Nå er det valgkamp og vi har en rekke arrangementer i hele Norge hvor vi inviterer politikere til å komme. Vi forteller dem hvor viktig det er å stå på for kreftsaken, slik at de også kan jobbe for at kreft skal ta minimal plass i alles liv. Er de der for oss? Velger de kreftsaken?

Disse sakene løfter vi i valgkampen

Vårt løfte er at vi er til for deg. Nå ber vi politikerne, som er til for oss, om å velge kreftsaken. Les om hvilke viktige saker vi setter på dagsorden.

Som medlem i Kreftforeningen gir du din stemme til kreftsaken, dette styrker vårt politiske arbeid og hjelper oss å få gjennomslag.

Bli medlem

Kreft er den sykdommen som tar flest liv i Norge i dag. Tar vi ikke grep, vil dette bare fortsette å øke. Konsekvensen blir at den pressede helsetjenesten vi har sett under pandemien, blir den nye normalen. Kreftforeningen arbeider for at kreft skal ta minimal plass i pasienter og pårørendes liv.

Derfor er vårt løfte at vi er til for deg – Velg kreftsaken!

360 kr.
Betalingsvalg
Personlig informasjon

Total sum: 360 kr.

Var dette nyttig?