Dette er et tilbud til deg som er behandlet for blod/lymfekreft.
Du må være ferdig med den medisinske behandlingen og ha sykepengerettigheter for å bli med i programmet.
Oppmøte er en dag i uken, over 7 uker.
Tilbudet inneholder undervisning, felles lunsj, trening/fysisk aktivitet og instruksjon i avspenningsøvelser.
Du vil også få mulighet til å utveksle erfaringer med en tidligere pasient.
Alle rehabiliteringsprogrammene har en egenandel, men frikort gjelder også.

Hvem kan delta:
Pasienter som er blitt behandlet for blod/lymfekreft.

Kontaktinformasjon for alle rehabiliteringsprogrammene er tlf. 22 89 41 53/ 908 29 492.


Velkommen!