• ledet av fysioterapeut
  • tirsdag, hver uke
  • 13:30-14:30
  • fløy B, 8. etasje, UNN
  • påmelding innen mandag kl 14:00