I møte med kreft er det ikke alltid hverdagsspråket strekker til. Da kan det være godt å oppdage andre uttrykksformer.

Forfatter Guro Skottene holder temamøte og deler egne tekster.
Dette gjør hun blant annet ved å viser bilder av kunstneren Vincent van Gogh.

Vi ønsker deg vel møtt – kom å bli inspirert.

Velkommen!