Mange kreftrammede synes det er godt å snakke med andre som har opplevd det samme. De har en forståelse som ingen andre har. Likepersonene er tidligere kreftrammede eller pårørende. De har taushetsplikt og er kurset og får jevnlig oppfølging. En likeperson kan ved hjelp av sine erfaringer lytte, gi støtte og vise vei i en vanskelig situasjon.

Likepersoner kommer fra de ulike pasientforeninger som er assosierte medlemmer i Kreftforeningen.

Du møter likepersonene på Vardesenteret hver dag.