Hensikten med kurset er at du skal få kunnskap nok til å kunne medvirke i egen behandling og ta egne valg.
Du får kompetanse og kunnskap knyttet til sykdommen.
Kurset passer både for pasienter og deres pårørende.
Du vil møte andre pasienter og pårørende som er i situasjon.

Kurs 1:
19. og 20. november kl.1000-1500.

 

Hvem kan delta:
Kreftpasienter og pårørende.

Velkommen!