På kurset får du kunnskap og kompetanse knyttet til din kreftsykdom, behandling og rehabilitering, seneffekter og livskvalitet.
Hensikten med kurset er å lære hvordan man kan medvirke og mestre eget behandlingsforløp.
Du vil møte pasienter og pårørende i samme situasjon.

Kurs går over to dager:
23. og 24. mai kl.0900-1530.

Hvem kan delta:
Pasienter og pårørende.

Velkommen!