Byggestart på Vardesenteret til høsten

Det første spadetaket på tomta til Vardesenteret Møre og Romsdal, vil tas før jul. I ventetiden kan pasienter og pårørende besøke mini-Vardesenteret i lobbyen på kreftbygget ved Ålesund sjukehus. Dette tilbudet er også i samarbeid med Helse Møre og Romsdal.

Det første spadetaket skulle egentlig tas i vår, men er nå noe utsatt grunnet kraftig prisvekst i bygg- og anleggsbransjen.

Tekniske endringer

– Det er alltid kjedelig når prosjekter blir forsinket. Men dette er faktorer vi ikke kan styre over, og det aller viktigste for oss som jobber her, pasientene og de pårørende er at Vardesenteret blir realisert. Det gleder jeg meg veldig til, selv om det nå blir noen forsinkelser, sier klinikksjef Jorun Bøyum i Klinikk for kreftbehandling og rehabilitering i Helse Møre og Romsdal.

Helse Møre og Romsdal HF er byggherre og har ansvaret for byggeprosessen.

– Grunnet den sterke prisveksten på råvarer, har vi blitt nødt til å gjøre noen mindre tekniske endringer for å få prosjektet er innenfor budsjettrammen, sier Bøyum.

Hun understreker at endringene som er gjort, ikke vil ramme verken tilbudet eller innholdet i senteret. Hvem som får tilslag på anbudet vil trolig avgjøres rett etter sommeren. Og hvis alt går som planlagt vil senteret åpne i første halvår 2024.

Åpent mini-Vardesenteret

Fram til Vardesenteret åpner, er mini-Vardesenteret et godt tilbud til kreftrammede og deres pårørende. Hver tirsdag og torsdag kan besøkende møte frivillige i foajeen på kreftbygget for en prat eller en kopp kaffe. Kurt Myrvang er en av de frivillige du møter på mini-Vardesenteret.

– Jeg har vært kreftsyk selv. Og nå synes jeg det er godt å hjelpe andre og kunne gi noe tilbake. Jeg savnet informasjon og hjelp da jeg gikk til behandling for noen år siden, sier Myrvang som har vært frivillig i flere år.

Kompetansearena for helsepersonell i kommunen

Vardesenteret skal være integrert som del av det praktiske pasientforløpet og helsetilbudet til kreftpasienter og pårørende.

Målet er at alle som er berørte av kreft kan komme innom Vardesenteret, og kunne få veiledning til å finne anbefalte tilbud i alle deler av utredning- og behandlingsforløpet.

Vardesenteret skal også bli en kompetansearena for fastleger, kreftkoordinatorer og annet helsepersonell i kommunene i fylket, da særlig med fokus på rehabilitering og senskader.

Var dette nyttig?