Kreftrehabilitering – rett hjem i stua

Koronaviruset har medført strenge begrensninger for mange kreftrammede. Vardesenteret og Pusterommet i Trondheim har utviklet løsninger som gjør tilbudene mer tilgjengelige.

Laila Grøthe, senterkoordinator på Vardesenteret ved St. Olavs hospital. Foto: Ole Martin Wold

Nå er tilbudene og aktivitetene på Vardesenteret og Pusterommet digitale. Nå kan du delta på trening eller kurs uten å være bekymret for lang reisevei eller smittefare.

– Vi har lenge ønsket å gjøre tilbudene våre tilgjengelige for flere i mye større grad. Koronapandemien satt fortgang i drømmen om å tilby digitale tjenester, forteller senterkoordinator på Vardesenteret i Trondheim, Laila Grøthe.

Uten reisevei og smittefare

Pandemien og strenge smitteverntiltak har gjort det vanskeligere å benytte seg av rehabiliteringstilbud og -tjenester for kreftpasientene. 

Kreftforeningen varsler om at over 50 prosent av kreftpasienter og pårørende har mistet rehabiliteringstilbud og mestringstilbud under pandemien. Dette er tilbud som er viktige for at kreftrammede skal kunne leve best mulige liv under og etter kreftbehandlingen. 

Dette har konsekvenser for dagens kreftpasienter, og Kreftforeningen er bekymret for hva det vil bety for fremtiden – også sett i et samfunnsøkonomisk perspektiv. – At så mange har mistet rehabiliteringstilbudet, kan bety at det tar lenger tid før de kommer tilbake i jobb, at senskadene etter kreftbehandlingen forverrer seg eller at de utvikler livsstilssykdommer, sier distriktssjef i Kreftforeningen, Tom Anders Stenbro. 

For deg i Midt-Norge

Vardesenteret og Pusterommet ligger fysisk i Trondheim som en del av St. Olavs hospital. Digitalisering av tilbudene vil gi kreftpasienter og pårørende i hele Midt-Norge muligheten til å delta på kurs og aktiviteter, eller få samtaler med klinisk ernæringsfysiolog, fysioterapeut, sykepleier og likepersoner.

Digitaliseringen gjør rehabilitering etter kreft mye mer tilgjengelig. Foto: Ole Martin Wold

Vardesenteret har fått flere henvendelser fra besøkende som ikke tar sjansen på å reise inn til Trondheim fra sin bostedskommune. Mange har vært ekstra bekymret det siste året, og ønsker ikke å utsette seg for unødvendige reiser. 

– Vi vet at mange som bor langt unna Trondheim har hatt lyst til å gå på kurs eller trening hos oss. Nå blir ikke avstand en hindring lenger, sier Grøthe glad.

Trygt og tilgjengelig

Våren 2021 er det enkelte tilbud på Pusterommet, temamøter, samtale med likepersoner og samtale med fagpersoner som er tilgjengelig digitalt. Dette vil utvides etter hvert. 

Med en brukerprofil i påmeldingssystemet, får du lett tilgang og oversikt over alle tilbudene som er digitale. 

– Systemet ivaretar personvernhensynet. Dette er trygt å bruke for alle, understreker Grøthe. 

Var dette nyttig?