Vardesenteret er et friareal for kreftpasienter og pårørende. Her er all tid din tid. Du kan fylle den med samtaler med en likeperson – en som selv har hatt kreft, eller som har vært pårørende til en kreftsyk. Du kan plukke et kurs som passer deg ut fra et rikt og variert tilbud.

Du kan ta deg en treningsøkt på Aktiv mot krefts tilbud Pusterommet (Oslo, Trondheim, Bergen og Stavanger) eller slå av en prat med likesinnede. Eller kanskje frister det mest å finne tilbake til seg selv et øyeblikk med en kopp kaffe og en avis?

Krefttegn Se film om hva Vardesenteret er og hvilke tilbud du får her. Informasjonen finnes både på tegnespråk og muntlig.

Formål

Vardesentrene er etablert av Kreftforeningen og helseforetakene, og har som formål å være møteplasser for kreftpasienter og pårørende med aktiviteter som fremmer livskvalitet, velvære og mestring.

Historie

Det første Vardesenteret ble etablert på Radiumhospitalet av Kreftforeningen og Oslo universitetssykehus i 2010. Dette ble raskt en nasjonal satsning, og vi satte i gang etablering av sentre flere steder i landet. Dette er en unik måte å samarbeide på – Kreftforeningen som en frivillig organisasjon og sykehusene som en offentlig aktør – sammen for kreftpasienter og pårørende.

Hvorfor Varde?

Navnet Vardesenter er ikke tilfeldig. Fra gammelt av har folk bygget varder for at reiser over ukjente fjell og landskap skal bli tryggere. En Varde representerer trygghet, den forteller hvor man er, at noen har vært der før, samtidig som det er en veiviser videre.

«Å bli kreftrammet er å bli kastet ut i et ukjent og skremmende landskap. En varde å navigere etter er kanskje det man trenger mest. Det gir håp, trygghet og mulighet til å orientere seg» – Kreftpasient

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet er viktig både før, under og etter kreftbehandlingen. Pusterommet er et trenings- og aktivitetssenter på sykehuset som tilbyr tilpasset fysisk aktivitet. Her kan du som kreftpasient få kyndig veiledning og motivasjon til å komme i gang med fysisk aktivitet.

I Oslo, Trondheim, Bergen og Stavanger er Pusterommet samlokalisert med Vardesentrene.

Aktivitetene ledes av fysioterapeut, og tilbudet gjelder i perioden du får kreftbehandling og inntil seks måneder etter avsluttet behandling. Du trenger henvisning fra lege for å delta.

Stiftelsen Aktiv mot kreft etablerer Pusterom på norske sykehus og gir midler til drift de første tre årene. På aktivmotkreft.no finner du til enhver tid oppdatert timeplan og kontaktinformasjon til alle etablerte Pusterom i Norge.