Eckbo’s legater har vært en viktig bidragsyter for å få etablert Vardesenteret, og er hovedsponsoren for Vardesenteret.

Andre sponsorer:

Vi er så heldige at andre stiftelser, legater og bedrifter har bidratt med støtte til Vardesenteret. Peab Norge AS, Gjensidigestiftelsen og Fotograf Knut Bry har alle vært med å støtte.

Halfdan og Margit Jacobsens legat har bidratt til etableringen av Vardesenterne på UNN og Nordlandssykehuset.

Gaver:

Vi har fått flere minnegaver og testamentariske gaver til Vardesenterne. Vi har fått bedriftsgaver fra:

  • Dnb Nor
  • Rjukan Radiumforening
  • Veritas
  • Ventistål
  • Sparebank 1 Midt-Norge
  • TrønderEnergi ved “Vanndråpene”

Andre bidragsytere er ØKAW arkitektkontor, kunstner Birgitte Bøe og Fotophono AS.

Ønsker du eller din bedrift å bidra til Vardesenternes arbeid og drift, ta kontakt med Kreftforeningen.