Henvisning fra behandler

Til flere av kursene og aktivitetene vil det kreves en henvisning. Du kan snakke med behandlende lege for å få en henvisning til aktiviteter som krever dette.

Ta kontakt med den som er kontaktperson på kurset eller aktiviteten på Vardesenteret for å få hjelp til henvisningen.

Henvisning fra lege

Tilbudene fra Pusterommet, Lærings- og mestringssenterne og Kreftsenter for opplæring og rehabilitering krever henvisning fra lege. Ta kontakt med fastlegen din for å få en henvisning.

Egenandel for Lærings- og mestringskursene er 351 kroner, men du trenger ikke betale om du har frikort. Ved henvisning fra lege, dekkes reiseutgifter etter reglene for lærings- og mestringsopphold etter Lov om spesialisthelsetjenesten § 5-5.