Temamøte: Lymfødem

Fysioterapeut Hanne Råheim holder temamøte om lymfødem på Vardesenteret.

Pris: Gratis
Krever henvisning: Nei.
Krever påmelding: Nei.

Hvem kan delta

De som har eller har hatt en relasjon til kreft, som pasient eller pårørende. Helsepersonell er også velkommen til å delta.

Innhold

Ved noen kreftdiagnoser fjerner man lymfeknuter og fettvev. Det oppstår dermed skade på lymfeårer i området, og antall lymfeknuter reduseres. Inngrepet kan medføre redusert drenasje av lymfevæske ut fra arm eller ben og gi hevelse.  Også stråleterapi kan øke risikoen for å utvikle lymfødem. 

På temamøtet får du informasjon om lymfødem, og du kan få tips til øvelser som hjelper på hevelsene.

Velkommen! 

Kursholder

Fysioterapeut ved Nordlandssykehuset

Tidspunkt

Dag Dato Tid
tirsdag 16. oktober 12.00 - 13.00