Kreftforeningens rettshjelp

Gratis juridisk rådgivning om rettigheter og muligheter ved kreftsykdom, for pasienter og pårørende.

Pris: Gratis
Krever henvisning: Nei.
Krever påmelding: Nei.

Hvem kan delta

Kreftpasienter og pårørende

Innhold

  • På Vardesenteret kan du få samtale med jurist fra Kreftforeningens Rettshjelp.
  • I samtalen vil du få råd og veiledning i de spørsmål du har.
  • Derson du ønsker å klage på et vedtak så kan juristene gå gjennom saksgangen med deg, og gi deg juridisk veiledning. Du må ta med papirer som kan ha relevans for saken din til Vardesenteret.
  • Det blir foretatt en konkret vurdering om vi kan ta hele saken for deg. Da vil sakens faktum og selve situasjonen være relevant.
  • Derson du har lang reisevei, så kan du reservere time ved å sende e-post til rettigheter@kreftforeningen.no 

Velkommen!

Kursholder

Frivillige jurister

Tidspunkt

Hver tirsdag kl.1700-1900

Dag Dato Tid
tirsdag 29. august 17.00 - 19.00
tirsdag 5. september 17.00 - 19.00
tirsdag 12. september 17.00 - 19.00
tirsdag 19. september 17.00 - 19.00
tirsdag 26. september 17.00 - 19.00
tirsdag 3. oktober 17.00 - 19.00
tirsdag 10. oktober 17.00 - 19.00
tirsdag 17. oktober 17.00 - 19.00
tirsdag 24. oktober 17.00 - 19.00
tirsdag 31. oktober 17.00 - 19.00
tirsdag 7. november 17.00 - 19.00
tirsdag 14. november 17.00 - 19.00
tirsdag 21. november 17.00 - 19.00
tirsdag 28. november 17.00 - 19.00
tirsdag 5. desember 17.00 - 19.00
tirsdag 12. desember 17.00 - 19.00
tirsdag 19. desember 17.00 - 19.00

Tidligere datoer

Dag Dato Tid
tirsdag 15. august 17.00 - 19.00
tirsdag 22. august 17.00 - 19.00