Arvelig kreft og genfeil

Et kurs for pasienter som har fått påvist genfeil, og som ønsker oppdatert kunnskap om genfeilen BRCA 1 og 2.

Pris: Egenandel for kursene er kr 345,- ingen betaling hvis du har frikort (gjelder pasienter)
Krever henvisning: Ja. Slik får du henvisning.
Krever påmelding: Ja.

Hvem kan delta

Kurset er et tilbud til personer som har påvist genfeil (BRCA-1 og BRCA-2) og således har risiko for arvelig kreft. Pårørende er også velkommen.

Innhold

  • Hensikten med kurset er at du skal få kunnskap om arvelig kreft for å kunne ta gode valg knyttet til behandling, livsstil og oppfølging. 
  • Du vil få hjelp til mestring og råd som kan fremme helse. 
  • Du vil møte pasienter og pårørende som er i samme situasjon.

Det arrangeres tre kurs i løpet av høsten.

Kurs 1: 8. februar kl. 0930-1700.
Kurs 2: 9. april kl. 0930-1700.
Kurs 3 over to dager: 24. mai og 31. mai kl. 1600-2030.

Velkommen!

Kursholder

Tone E. B. Johannesen

Tidspunkt

Det arrangeres 3 kurs i løpet av våren

Dag Dato Tid

Tidligere datoer

Dag Dato Tid
torsdag 24. mai 16.00 - 20.30
torsdag 31. mai 16.00 - 20.30