Barnas kreative verksted - Kreftforeningen

Barnas kreative verksted

Verksted som inspirerer til kreativitet og lek!

Pris: Gratis
Krever henvisning: Nei.
Krever påmelding: Ja.

Hvem kan delta

Alle barn: kreftpasienter og pårørende

Innhold

En kreativ møteplass for barn og unge uansett alder; være seg pårørende, de som har mistet noen eller selv er syk. Her vil de få mulighet til å ta del i kreative aktiviteteter, møte andre barn i samme situasjon og delta i sosialt samvær.

23.august, 13.september, 4.oktober,25.oktober, 15.november og 6.desember

Barnas kreative verksted ved Vardesenteret St.Olavs hospital

Kursholder

Frivillige eller ansatte fra Kreftforeningen

Tidspunkt

Ca en gang i måneden; 23.august, 13.september, 4.oktober, 25.oktober, 15.november og 6.desember

Dag Dato Tid
torsdag 23. august 17.30 - 19.30
torsdag 13. september 17.30 - 19.30
torsdag 4. oktober 17.30 - 19.30
torsdag 25. oktober 17.30 - 19.30
torsdag 15. november 17.30 - 19.30
torsdag 6. desember 17.30 - 19.30