Barnas kreative verksted

Verksted som inspirerer til kreativitet og lek!

Pris: Gratis
Krever henvisning: Nei.
Krever påmelding: Ja.

Hvem kan delta

Alle barn: kreftpasienter og pårørende

Innhold

En kreativ møteplass for barn og unge uansett alder; være seg pårørende, de som har mistet noen eller selv er syk. Her vil de få mulighet til å ta del i kreative aktiviteteter, møte andre barn i samme situasjon og delta i sosialt samvær.

11.januar, 1.februar, 22.februar, 15.mars, 5.april, 26.april, 24.mai

Barnas kreative verksted ved Vardesenteret St.Olavs hospital

Kursholder

Frivillige eller ansatte fra Kreftforeningen

Tidspunkt

Ca en gang i måneden; 11.januar, 1.februar, 22.februar, 15.mars, 5.april, 26.april, 24.mai

Dag Dato Tid
torsdag 5. april 17.30 - 19.30
torsdag 26. april 17.30 - 19.30
torsdag 24. mai 17.30 - 19.30

Tidligere datoer

Dag Dato Tid
torsdag 11. januar 17.30 - 19.30
torsdag 1. februar 17.30 - 19.30
torsdag 22. februar 17.30 - 19.30
torsdag 15. mars 17.30 - 19.30