Benmargskreft: Læring- og mestringsgruppe

Lær om mestringsstrategier og det å leve med benmargskreft (myelomatose)

Pris: Gratis
Krever henvisning: Nei.
Krever påmelding: Ja.

Hvem kan delta

Kreftpasienter og pårørende

Innhold

I denne gruppen vil du lære mestringsstrategier og kunne dele erfaringer med andre som også er rammet av benmargskreft

Kurset går over tre ettermiddager med ulike tema for hver gang. Det er tenkt at du skal delta på alle tre samlingen for å få fult utbytte av kurset.

Kursholder

Helsepersonell fra Avdeling for blodsykdommer, St.Olavs hospital

Tidspunkt

Kurset går over tre ettermiddager

Dag Dato Tid

Tidligere datoer

Dag Dato Tid
torsdag 22. februar 14.00 - 17.30
torsdag 8. mars 14.00 - 17.30
torsdag 22. mars 14.00 - 17.30