Fatigue etter kreftsykdom - Kreftforeningen

Fatigue etter kreftsykdom

På dette kurset får du svar på hva fatigue etter kreftsykdom er og hvordan du best mulig kan mestre dette.

Pris: 345 (egenandel). Enkel lunsj er inkludert.
Krever henvisning: Ja. Slik får du henvisning.
Krever påmelding: Ja.

Hvem kan delta

Kreftpasienter og pårørende

Innhold

I forbindelse med kreftsykdom og kreftbehandling opplever mange vedvarende økt tretthet/utmattelse fysisk og/eller mentalt. Målet med dette kurset er at deltakerne skal få økt kunnskap om tilstanden og se muligheter for mestring i egen hverdag.

Kurset består av undervisning, erfaringsutveksling, øvelser, avspenning og dialog. Pårørende er velkommen til å delta.

Tema:

•Hva sier forskningen?
•Når livet blir snudd på hodet, mestring av kronisk utmattelse
•Hva vet vi om fysisk aktivitet og trening hos pasienter med fatigue?
•Aktivitet og hverdagsliv

 

Kursene går over 2 dager --> Kurs 1 27. og 28.september

Kurs 2  --> 22. og 23.november

(kursene er uavhengige av hverandre)

Kursholder

Lærings- og mestringssenteret, St.Olavs hospital

Tidspunkt

22. og 23.november

Dag Dato Tid
torsdag 22. november 09.30 - 13.45